c# xml API操作的小例子_C#教程

分享到:


LoginInfo loginInfo = new LoginInfo();
xmlNode = _xml.SelectSingleNode(loginUrl);
loginInfo.LoginUrl = xmlNode.InnerText;
xmlNode = _xml.SelectSingleNode(loginUser);
loginInfo.UserId = xmlNode.Attributes["tagId"].Value;
loginInfo.UserValue = xmlNode.InnerText;
xmlNode = _xml.SelectSingleNode(loginPwd);
loginInfo.PwdId = xmlNode.Attributes["tagId"].Value;
loginInfo.PwdValue = xmlNode.InnerText;
xmlNode = _xml.SelectSingleNode(loginBtnId);
loginInfo.BtnId = xmlNode.InnerText;   

XML:

 <login>
      <url>http://www.jb51.net/JLxxxxn/Lxxxxx.aspx</url>
      <user tagId="txtAccount">xxxx</user>
      <pwd tagId="txtPassword">xxxxx</pwd>
      <btnId>btnLogin</btnId>
    </login>

取节点中间的值使用xmlNode.InnerText,即使用InnerText属性。如<btnId>btnLogin</btnId>

取属性的值可以使用xmlNode.Attributes["tagId"].Value,即使用属性的Value属性,如<user tagId="txtAccount">xxxx</user> 的tagId属

昵    称:
验证码:

相关文档: