Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex Alpha4 官方正式版下载_Ubuntu/Debian_操作系统

分享到:

X.Org server 1.5

Ubuntu 8.10中装载了最新版本的X.Org,带来了对热插拨设备的更好支持。基本上,它能使得大多数用户不用”/etc/X11/xorg.conf”文件就能正常运行。

Linux kernel 2.6.26

Alpha 4包含了基于2.6.26.2的内核版本。

32位下载地址:http://cdimage.ubuntu.com/releases/intrepid/alpha-4/intrepid-desktop-i386.iso

64位下载地址:http://cdimage.ubuntu.com/releases/intrepid/alpha-4/intrepid-desktop-amd64.iso

昵    称:
验证码:

相关文档: