php HtmlReplace输入过滤安全函数_php技巧

分享到:

// $rptype = 0 表示仅替换 html标记
// $rptype = 1 表示替换 html标记同时去除连续空白字符
// $rptype = 2 表示替换 html标记同时去除所有空白字符
// $rptype = -1 表示仅替换 html危险的标记
function HtmlReplace($str,$rptype=0)
{
$str = stripslashes($str);
if($rptype==0)
{
$str = htmlspecialchars($str);
}
else if($rptype==1)
{
$str = htmlspecialchars($str);
$str = str_replace(" ",' ',$str);
$str = ereg_replace("[rnt ]{1,}",' ',$str);
}
else if($rptype==2)
{
$str = htmlspecialchars($str);
$str = str_replace(" ",'',$str);
$str = ereg_replace("[rnt ]",'',$str);
}
else
{
$str = ereg_replace("[rnt ]{1,}",' ',$str);
$str = eregi_replace('script','script',$str);
$str = eregi_replace("<[/]{0,1}(link|meta|ifr|fra)[^>]*>",'',$str);
}
return addslashes($str);
}
昵    称:
验证码:

相关文档: